Studying digital cultures – Tools and methods

HEX, Humanistlaboratoriet och Institutionen för kulturvetenskaper bjöd in i går på en heldags workshop för humanister (och likasinnade) om digitala metoder och verktyg för att studera webben. Vi hade bjudit in två experter Astrid Mager, Postdoc Humlabb, Umeå universitet (http://www.notesfromastridmager.tk/) och Kim Holmberg, Åbo akademi, Finland (http://www.webometrics.fi/). De öppnade sina verktygslådor för oss innehållandes olika programvaror, applikationer, tjänster och viktiga kvantitativa metoder för att stödja webbometri och annan webbanalys.

Annonser

Studenter forskar: Digitala läromedel – En analys av marknadens förutsättningar

I vår nya kategori ”Studenter forskar” presenterar vi olika forskningsprojekt där institutionens studenter angriper digitala kulturer på olika sätt.
Först ut är Janna Hempel och Joanna Lindahl. Deras kandidatuppsats handlar om digitala läromedel och hur bokmarknaden ser på dess roll och utveckling. Deras arbete visar hur akademisk forskning kan omsättas i ett tillämpat sammanhang .
Digitala läromedel, särskilt e-boken, är ett aktuellt och omdiskuterat ämne inom bokbranschen och skolvärlden. Diskussionen handlar bland annat om förhållandet mellan digitala och tryckta läromedel. Den centrala frågan är i vilken grad digitala läromedel med sina funktioner och utvecklingspotential kommer att kunna ersätta traditionella tryckta läromedel.
För att få en aktuell uppfattning av situationen intervjuade Janna och Joanna representanter från två läromedelsförlag. Dessutom användade de artiklar i ämnet för att försöka skapa en så heltäckande bild som möjligt av marknaden för digitala läromedel. För att analysera materialet som sammanställts användes några olika teorier som behandlar medialitet. Tyngdpunkten ligger på Walter Benjamins teori om avauratisering. Digitalisering av litteratur är ett bra exempel på hur ett verk förlorar sin aura genom teknisk massproduktion. En lärobok som digitaliseras går, i enlighet med Benjamins teori, igenom en förvandlingsprocess. Som digitaliserad och massproducerad utan gränser är det inte längre samma lärobok och auran har försvunnit. Dock kan man säga att den digitala läroboken får en ny tidsenlig aura i och med de nya funktionerna som kommer med digitaliseringen.
Undersökningen belyste
också den aktuella situationen på förlagsmarknaden för digitala läromedel. Intervjuerna visade att läromedelsförlagen är positiva till den digitala lärobokens expandering, men att de samtidigt är osäkra på vilket genomslag den kommer att få och i vilken omfattning. Även andra representanter från förlagsbranschen ser fördelar med digitalisering inom skolvärlden. De berörda läromedelsförlagen är i olika stadier av utvecklingen mot en digitalisering. Just nu verkar de flesta läromedelsförlagen försöka läsa av marknadens behov och hitta smidiga lösningar för sina digitala produkter. Det gäller att vara förberedd på digitaliseringens sannolika genomslag för att sedan kunna stå sig i konkurrensen. Vissa läromedelsförlag väljer dock att avvakta något eftersom man ännu inte är helt säker på om den digitala läroboken kommer slå igenom och bli en etablerad läromedelsform.
Analysen visar
att marknaden är i behov av både tryckt och digitalt material, eftersom de fyller olika funktioner och kompletterar varandra. Digitala läromedel erbjuder nya möjligheter i undervisningen med nya funktioner och egenskaper som den tryckta läroboken inte besitter. Rädslan för att en satsning på digitala läromedel inte ska löna sig är dock motiverad eftersom det krävs resurser som inte alltid finns i lärarkåren, både ekonomiska och kunskapsmässiga. I slutändan är det upp till politikerna att inse potentialen som digitala läromedel har och införa ekonomiskt stöd för att hjälpa till att integrera dem i undervisningen på ett bra och lämpligt sätt.

>>> Läs hela uppsatsen på LUSP


Digitala Kulturer hos Social Media Club Skåne

Social Media Club Skåne är en ideell nätverksgrupp som träffas en gång i månaden i Malmö för att diskutera sociala medier.  De träffas den sista fredagen i månaden mellan kl. 11.30 – 12.30. på Minc i Malmö i lokalen som heter Innovation Labs.

Idén är att de som sysslar med sociala medier på något sätt kan träffa likasinnade och byta  erfarenheter och tankar om sociala medier med varandra. Därför är det klart att vi som jobbar med digitala kulturer också är med.

Varje gång börjar de med en gästföreläsare och den här veckan är det Mareike Glöss som är verksam både vid universiteten i Lund och i Trondheim och medverkar bl.a. i planeringen av kandidatprogrammet digitala kulturer. Hon är kulturanalytiker och etnolog som forskar om digitala medier och teknologi och hur de påverkar kultur och samhällsliv. På fredag kommer hon att prata om sin forskning om Digital Natives – ungdomar och deras förhållningssätt till sociala medier.

Läs mer om Mareike på hennes blogg: digitaleverydaylife.com

Läs mer om Social Media Club Skåne: http://www.smcskane.se/

Det finns även ett evenemang på Facebook.

Kulturanatomen lyste (Fotograf: Åsa Lundgren)

spelverkstaden

Spelverkstaden (Fotograf: Åsa Lundgren)

I lördags kväll sprakade det om institutionen för kulturvetenskapers byggnad. Det var kulturnatten i Lund och på institutionen kunde man bland annat lyssna på science slam i kulturcafét där det också serverades utsökta kakor, det pysslades och visades fotoutställning och bjöds på föreläsningar av forskare från institutionen.

Digitala kulturer fick också komma till uttryck genom att det samtidigt visades en digital bildprojektion på fasaden och det gick att engagera sig i spelverkstaden i källaren som annars används i undervisningen och för forskningsprojekt av olika slag.

Missa inte: Kulturnatten på lördag

Lördag är det dags för kulturnatten I Lund. Institutionen för kulturvetenskaper har öppet hus med ett flertal aktiviteter kopplade till vår verksamhet. Vi erbjuder pysseltält, en annorlunda tipsrunda, fotoutställning, bildprojektion på fasaden, föreläsningar och Science Slam m.m. Missa inte att smaka på kulturbegreppet i vårt kulturkafé och samtala i konstinstallationen Donavit i skenet av en värmande brasa.

Programmet finns på institutionens hemsida: http://www.kultur.lu.se/kulturnatten-2011

Det finns även ett evenemang på facebook. Bjurd gärna in vänner och bekanta!

Välkomna till Institutionen för kulturvetenskaper!

Climate Change Online

Jutta Haider är post-doc i digitala kulturer och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes pågående forskningsprojekt handlar om hur människor använder sig av sociala medier för att berätta om sina vardagliga försök att leva mer klimatvänligt. Vilken typ av information produceras där? Kan det vara ett sätt att skapa meningsfull och lokal betydelsefull information som bidrar till den så eftertraktade beteendeförändring som många efterlyser, men som är så svår att få till

Hur kan berättelserna om vardagliga handlingar bli en projektionsyta för klimatförändringens uttryck? Kan det tolkas som ett uttryck av vardagspolitiskt engagemang att blogga om ”klimatsmart” matlagning, göra ett YouTube-klipp om kompostering, eller bara trycka på Facebooks ”gilla”-knappen? Vilka organisationer litar man på i sammanhanget för tolkning av vad som gäller avseende klimatförändringen och det ”korrekta” beteendet?

Mer information om hennes arbete finns på hennes forskningsblogg Miljösmart.

Media Evolution – The conference

slakthuset i MalmöI förra veckan var vi på ”The conference” som organiserades av  ”Media Evolution” i Malmö. Vi lyssnade på ett stort antal spännande föredrag och diskussioner om nya medier och framtidsutveckling i den digitala världen.

Med över 600 deltagare är Media Evolutions ”The conference” en av de viktigaste konferenser för alla som jobbar i den nya mediabranschen. Deltagarna kom inte bara från Sverige och Norden utan från hela världen. Dit måste man komma om man vill vara up-to-date.

Det är också en viktig konferens för oss som jobbar med det nya kandidatprogrammet i digitala kulturer. På konferensen lärde vi oss inte bara om utvecklingen i branschen, utan vi träffade också människor som är intressanta för vår forskning, och som är intresserade av vad som händer i den akademiska världen.

Det visade sig att många pratar om kulturella aspekter av den digitala världen, och det blev verkligen tydligt att humanister – och särskilt kulturvetare – kommer att spela en viktig roll i framtida utvecklingen av media och teknologi.

Fantastisk utsikt

Turning TorsoPå Turning Torsos översta våning träffades medarbetare vid institutionen för kulturvetenskaper i måndags. Vi diskuterade och planerade de kommande kandidatprogrammen i modevetenskap och digitala kulturer.

På förmiddagen leddes diskussionen om generella förväntningar, mål och utmaningar i samband med de nya programmen  av Åsa Thelander och Carina Sjöholm – båda med lång och bred erfarenhet av att utveckla, starta och driva flervetenskapliga program.
På eftermiddagen fortsatte vi med mer konkreta diskussioner om hur vi kan  kommunicera inom lärarlaget men också mellan lärare och studenter. Men främst pratade vi om hur vi kan göra programmen riktigt attraktiva för studenter.

Diskussion ProgramdagDet var en riktigt entusiastisk stämning med spännande diskussioner och vi ser verkligen fram emot att jobba tillsammans för att skapa ett unikt program.