Studenter forskar: Digitala läromedel – En analys av marknadens förutsättningar

I vår nya kategori ”Studenter forskar” presenterar vi olika forskningsprojekt där institutionens studenter angriper digitala kulturer på olika sätt.
Först ut är Janna Hempel och Joanna Lindahl. Deras kandidatuppsats handlar om digitala läromedel och hur bokmarknaden ser på dess roll och utveckling. Deras arbete visar hur akademisk forskning kan omsättas i ett tillämpat sammanhang .
Digitala läromedel, särskilt e-boken, är ett aktuellt och omdiskuterat ämne inom bokbranschen och skolvärlden. Diskussionen handlar bland annat om förhållandet mellan digitala och tryckta läromedel. Den centrala frågan är i vilken grad digitala läromedel med sina funktioner och utvecklingspotential kommer att kunna ersätta traditionella tryckta läromedel.
För att få en aktuell uppfattning av situationen intervjuade Janna och Joanna representanter från två läromedelsförlag. Dessutom användade de artiklar i ämnet för att försöka skapa en så heltäckande bild som möjligt av marknaden för digitala läromedel. För att analysera materialet som sammanställts användes några olika teorier som behandlar medialitet. Tyngdpunkten ligger på Walter Benjamins teori om avauratisering. Digitalisering av litteratur är ett bra exempel på hur ett verk förlorar sin aura genom teknisk massproduktion. En lärobok som digitaliseras går, i enlighet med Benjamins teori, igenom en förvandlingsprocess. Som digitaliserad och massproducerad utan gränser är det inte längre samma lärobok och auran har försvunnit. Dock kan man säga att den digitala läroboken får en ny tidsenlig aura i och med de nya funktionerna som kommer med digitaliseringen.
Undersökningen belyste
också den aktuella situationen på förlagsmarknaden för digitala läromedel. Intervjuerna visade att läromedelsförlagen är positiva till den digitala lärobokens expandering, men att de samtidigt är osäkra på vilket genomslag den kommer att få och i vilken omfattning. Även andra representanter från förlagsbranschen ser fördelar med digitalisering inom skolvärlden. De berörda läromedelsförlagen är i olika stadier av utvecklingen mot en digitalisering. Just nu verkar de flesta läromedelsförlagen försöka läsa av marknadens behov och hitta smidiga lösningar för sina digitala produkter. Det gäller att vara förberedd på digitaliseringens sannolika genomslag för att sedan kunna stå sig i konkurrensen. Vissa läromedelsförlag väljer dock att avvakta något eftersom man ännu inte är helt säker på om den digitala läroboken kommer slå igenom och bli en etablerad läromedelsform.
Analysen visar
att marknaden är i behov av både tryckt och digitalt material, eftersom de fyller olika funktioner och kompletterar varandra. Digitala läromedel erbjuder nya möjligheter i undervisningen med nya funktioner och egenskaper som den tryckta läroboken inte besitter. Rädslan för att en satsning på digitala läromedel inte ska löna sig är dock motiverad eftersom det krävs resurser som inte alltid finns i lärarkåren, både ekonomiska och kunskapsmässiga. I slutändan är det upp till politikerna att inse potentialen som digitala läromedel har och införa ekonomiskt stöd för att hjälpa till att integrera dem i undervisningen på ett bra och lämpligt sätt.

>>> Läs hela uppsatsen på LUSP


Annonser