forskning

Forskningsprojekt om digitala kulturer på Institutionen för kulturvetenskaper:

Climate Change Online
– hur använder sig människor av sociala medier för att berätta om sina vardagliga försök att leva mer klimatvänligt?/Jutta Haider
Läs mer ->

Encyklopedier i förvandling och konstruktion av offentlig kunskap
– projektet Encyklopedier i förvandling och konstruktion av offentlig kunskap syftar till att utforska olika sätt som traditionella encyklopedier använder sig av för att hantera förändrade förutsättningar för produktion av encyklopedisk kunskap./Olof Sundin
Läs mer ->

Folkbiblioteken och de sociala medierna. Deltagarkultur och verksamhetsförändringar i lokala folkbibliotekspraktiker.
– i mitt avhandlingsprojekt studerar jag folkbibliotekens implementering och användning av sociala medier. /Hanna Carlsson
Läs mer ->

Musikverket i den postdigitala tidsåldern. Om bruk och kontroll av musik i det sveska senmoderna samhället
ett forskningsprojektet som studerar den förändrade inställning till vad musik är i relation till den ”digitala musikrevolutionen”, dvs. vad den mänskliga erfarenheten av den digitala kulturen har fört med sig. /Mats Arvidsson
Läs mer ->

Informationskompetens och sociala medier i lärmiljöer
– mitt avhandlingsprojekt handlar preliminärt om informationskompetens och sociala medier i lärmiljöer. /Fredrik Hanell
Läs mer ->

Vetenskaplig kommunikationspraktik och användningen av bloggar
Varför bloggar forskare? Det finns bloggar skrivna av forskare inom en mängd olika akademiska discipliner. Det här är är ett avhandlingsprojekt som innefattar undersökningar av vad som motiverar en forskare att blogga och vilka funktioner bloggen kan ha./Sara Kjellberg
Läs mer ->

“Gaming Moms”
– ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet undersöks spelande och vardagsliv i familjer där mamman är spelare. /Jessica Enevold och Charlotte Hagström
Läs mer ->

 

Forskningspublikationer om digitala kulturer ->

Annonser