händelser

To come…

Seminar: 14/12 2011 kl 15.15 – 17.00 Josephson vån 2
Den digitalt klädda kroppen: självpresentation och vardagsinteraktion.
Martin Berg, fil. dr i sociologi och post-dok vid den digitala byrån Good Old, Malmö presenterar ett nytt forskningsprojekt om modebloggar. (ingår i modevetenskapliga seminariet)

Workshop: 24/11 2011 kl 9-17 SOL centrum
Studying digital cultures. A workshop on tools and methods.

Ett samarbete mellan Institutionen för kulturvetenskaper, HEX  och Humanistlaboratoriet (endast inbjudna, mer information följer)

Symposium: 16/11-17/11 2011 Institutionen för kulturvetenskaper
“Playing with Affection” on Game Love Aesthetics and Culture
International Symposium (mer information: Jessica Enevold@kultur.lu.se)

HEX Digital cultures  and games : 15/11 2011 kl 15-18 sal 109 + 022 i Kulturanatomen, Biskopsgatan 7
How are computer games experienced as meaningful?  Playability and experienced significance. Lecture and Lab with Dr. Olli Tapio Leino, City University of Hong Kong (anmälan och mer information: Jessica Enevold@kultur.lu.se)

Förläsning: 14/11 2011 Iinstitutionen för kulturvetenskaper
Virtual Ethnography. Lecture by Hanna Wirman, HongKong Polytechnic University
part of the MACA program (anmälan och mer information: Jessica Enevold@kultur.lu.se)

———————–

B&I Sem: 6/9 2011 kl 15-17Josephson
Informationsservice, digitala kompetenser och gränslinjer
Dr Isto Huvila, Institutionen för ABM, Uppsala universitet & Institutionen för kulturvetenskaper, LU

HEXTV: 15/4 2011 kl 13.15-16.00 sal 109 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
Startskott för seminarieserie om TV-serier
Professor Annette Hill, Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

HEX Sem: 7/4 2011 kl 16-18 sal 109 + 022 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
How to Preserve Digital Games (and How Not To)
Dr Dan Pinchbeck, University of Portsmouth, UK.

HEX Sem: 24/3 2011
kl 15-18 sal 109 + 022 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
Remix Ethnography: Qualitative Research for Lived Experience of Media in a Mobile, Fragmented, and Global Epoch
Dr. J. Annette Markham, Guest Professor, Centre for Internet Research, Aarhus Universitet, Denmark.

KulturSem: 03/03 2011 kl 13-15 rum 117 på Wrangel
Speldesign och konstdesign
Björn Fritz, Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen föreläsning: 2/2 2011 kl 10-12 i sal 314, Josephson
Cyberfactories – How News Agencies Produce News
Professor Barbara Czarniawska, Gothenburg Research Institute

HEX Sem: 31/1 2011 kl 15-18 sal 109 + 022 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
What people do in Fantasy Gameworlds and How They Do It: How the User Interface Brings People Together in Massively-multiplayer Online Games
Dr. J. Patrick Williams, Division of Sociology, Nanyang Technological University, Singapore.

B&I Sem: 14/12 2010 kl 13-15 i Konferensrummet vån 2, Josephson
Hur används de danska digitaliserade kulturarvssamlingarna
Jonas Fransson, informationsvidenskaplige Akademi, Danmark.

Konferens: 10/12 – 11/12 2010 sal 201 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
Spel om pengar och datorspel – fokus på unga och kvinnor
Organisation: Dr Jessica Enevold, Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen Föreläsning: 3/12 2010 kl 10-12 sal 202 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
Electronic surveillance: actors, actants, and effects
Professor Fritz Betz, Fachhochschule Burgenland/Vienna University

KulturSem: 2/12 2010 kl 13-15 sal 202 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
Kulturseminariet: eCollaboration and work organisation: How social are Social Media really?
Professor Fritz Betz, Fachhochschule Burgenland/Vienna University

B&I Sem: 17/11 2010 kl 13-15 i Konferensrummet vån 2, Josephson
Att blogga om klimatsmarta soppor och twittra om vegana skor
Dr Jutta Haider, Institutionen för kulturvetenskaper

B&I Sem: 28/4 2010 kl 13-15 i Konferensrummet vån 2, Josephson
Mediated knowledge: Sociotechnical practices of communicating medical knowledge via the web and epistemic implications
Astrid Mager, Vienna University

HEX Sem: 25/3 2010 kl 15- 18 sal 109 +022 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
Play, Interrupted. On the Ethics of Computer Games
Miguel Sicarts, IT University in Copenhagen.

HEX Sem: 24/11 2009 kl 15- 18 sal 316 (Josephson) +022 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
The Street Smarts of a Cartoon Princess: Female Avatars, Female Players
Dr. Esther MacCallum- Stewart, Smartlab, UK

HEX Sem: 11/11 2009 kl 15 – 18 sal 109 +022 i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
What Makes Gamers Tick: From Player Motivations to Productive Play
Dr. Olli Sotamaa, U of Tampere, Finland

HEX Sem: 30/9 2009 kl 16-17 Föreläsning Sal 202 , 17-18 laboration 022, i Kulturanatomen på Biskopsgatan 7
What are Games Anyway? Activities, Systems or Artefacts?
Professor Espen Aarseth, University of Oslo and IT University of Copenhagen.

Annonser