om kandidatprogrammet

Kandidatprogrammet i digitala kulturer startar HT2012!

Läs om programmet även på institutionens webbplats.

Vi har jobbat hårt med att ta fram ett program som är verksamhetsnära och forskningsnära, tillämpat och teoretiskt, djupgående och brett, historisk förankrat och aktuellt, down-to-earth och innovativt – allt på en gång! Ett program som ger studenterna de bästa förutsättningarna, färdigheterna och kunskap, men även kontakterna och den kaxigheten som behövs för att klara sig i en föränderlig och ibland tuff arbetsmarknad och som gör vägen dit så spännande, utmanande och fylld med kreativa moment som det bara går.

Digitala och nätbaserade miljöer dominerar idag stora delar av vardagslivet och vår kultur. Vi relaterar till varandra, till samhället, till konsumtion och kommunikation genom specifika digitala och nätbaserade praktiker. Humanistiska ämnen har alltmer kommit att intressera sig för denna utveckling och studiet av digitala kulturer har blivit ett eget forskningsområde.  Ur detta forskningsintresse, parat med arbetslivets önskemål om kultur- och samhällsanalytiker med både generella och specifika kunskaper och färdigheter i digital produktion, har detta program vuxit fram.

Programmet förenar teoretiska ämneskunskaper och analytiska och kommunikativa färdigheter med färdigheter i digital produktion. Programmet har en tydlig anknytning till relevant arbetsmarknad och till aktuell forskning i digitala kulturer. Programmet syftar till att utbilda studenter till analytiker av samhällets fortsatta digitala utveckling, och av de samhälleliga och kulturella uttryck och praktiker som denna utveckling påverkar och påverkas av. Vidare syftar programmet till att utrusta studenter med kunskaper och färdigheter för att kunna delta i formandet av samhällets framtida digitala utveckling. Här ingår färdigheter i kommunikation med olika målgrupper, i presentation, i idéutveckling, projektledning och färdigheter i digital produktion.

I programmet kommer det att ingå en valbar termin, som studenterna kan välja att läsa vid den egna institutionen eller vid andra institutioner i eller utanför Sverige. Detta ska möjliggöra för den studerande att ge sin utbildning en unik profil. I programmet ingår ett flertal projektarbeten. Projekten kommer att genomföras i samarbete med projekthandledare från näringslivet och den offentliga sektorn. Anknytningen till arbetslivet kommer att förstärks vidare med en verksamhetsförlagd kurs under programmets 4:e termin.

Annonser