om oss

Vi arbetar med digitala kulturer på olika sätt:

Mats Arvidson
forskar om musik i den postdigitala tidsåldern och arbetar med Plattform KULTURvetenskaper
E-post: Mats.Arvidson@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 40 87
Mikael Askander
forskar om intermedialitet
E-post: Mikael.Askander@kultur.lu.se
Telefon:046–222 43 05
Peter Bengtsen
skriver avhandling om street art som konstvärde, kultur och distributionssystem
E-post: Peter.Bengtsen@kultur.lu.se
Hanna Carlsson
skriver avhandling om sociala medier och folkbibliotek
E-post:Hanna.Carlsson@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 31 34
Jessica Enevold
forskar om datorspel
E-post: Jessica.Enevold@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 04 19
Björn Fritz
skriver en avhandling om datormedierade visuella miljöer
E-post: Bjorn.Fritz@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 09 44
Mareike Glöss
forskar om digitalt vardagsliv
E-post: mareike.gloss@kultur.lu.se
Twitter: mareike_digital
Charlotte Hagström
forskar om datorspel
E-post: Charlotte.Hagstrom@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 75 68
Jutta Haider
postdoc i digitala kulturer
E-post: Jutta.Haider@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 40 55
Twitter: juthai
Sara Kjellberg
disputerat om forskarbloggar
E-post: Sara.Kjellberg@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 91 67
Twitter: sakj
Max Liljefors
jobbar med ett projekt om medicinska visualiseringar med MRI, PET
E-post: Max.Liljefors@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 83 94
Kristina Lundblad
forskar om materialitet och digitala böckers förhållande till tryckta
E-post: Kristina.Lundblad@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 41 71
Thomas Olsson
undervisar i musikproduktion
E-post: Thomas.Olsson@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 32 75
Patrik Sonestad
teknik-/datorer-/IT-wizard
E-post: Patrik.Sonestad@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 31 41
Robert Willim
mixar konst och kulturanalys
E-post: Robert.Willim@kultur.lu.se
Telefon: 046–222 75 65
Twitter: robertwillim

Kontakta oss eller besök oss i Lund ->

Annonser