Media Evolution – The conference

slakthuset i MalmöI förra veckan var vi på ”The conference” som organiserades av  ”Media Evolution” i Malmö. Vi lyssnade på ett stort antal spännande föredrag och diskussioner om nya medier och framtidsutveckling i den digitala världen.

Med över 600 deltagare är Media Evolutions ”The conference” en av de viktigaste konferenser för alla som jobbar i den nya mediabranschen. Deltagarna kom inte bara från Sverige och Norden utan från hela världen. Dit måste man komma om man vill vara up-to-date.

Det är också en viktig konferens för oss som jobbar med det nya kandidatprogrammet i digitala kulturer. På konferensen lärde vi oss inte bara om utvecklingen i branschen, utan vi träffade också människor som är intressanta för vår forskning, och som är intresserade av vad som händer i den akademiska världen.

Det visade sig att många pratar om kulturella aspekter av den digitala världen, och det blev verkligen tydligt att humanister – och särskilt kulturvetare – kommer att spela en viktig roll i framtida utvecklingen av media och teknologi.

Annonser