Kulturanatomen lyste (Fotograf: Åsa Lundgren)

spelverkstaden

Spelverkstaden (Fotograf: Åsa Lundgren)

I lördags kväll sprakade det om institutionen för kulturvetenskapers byggnad. Det var kulturnatten i Lund och på institutionen kunde man bland annat lyssna på science slam i kulturcafét där det också serverades utsökta kakor, det pysslades och visades fotoutställning och bjöds på föreläsningar av forskare från institutionen.

Digitala kulturer fick också komma till uttryck genom att det samtidigt visades en digital bildprojektion på fasaden och det gick att engagera sig i spelverkstaden i källaren som annars används i undervisningen och för forskningsprojekt av olika slag.

Annonser

Missa inte: Kulturnatten på lördag

Lördag är det dags för kulturnatten I Lund. Institutionen för kulturvetenskaper har öppet hus med ett flertal aktiviteter kopplade till vår verksamhet. Vi erbjuder pysseltält, en annorlunda tipsrunda, fotoutställning, bildprojektion på fasaden, föreläsningar och Science Slam m.m. Missa inte att smaka på kulturbegreppet i vårt kulturkafé och samtala i konstinstallationen Donavit i skenet av en värmande brasa.

Programmet finns på institutionens hemsida: http://www.kultur.lu.se/kulturnatten-2011

Det finns även ett evenemang på facebook. Bjurd gärna in vänner och bekanta!

Välkomna till Institutionen för kulturvetenskaper!

Hur kan man bevara spel?

Dan Pinchbeck kommer till Kulturanatomen den 7 april i serien ”digital culture and games” i HEX regi.

How to Preserve Digital Games (and How Not To)
Games are a vital part of contemporary culture and the most important emerging media form of the early 21st century. The rapid development of the medium and proliferation of artifacts, coupled with the rate of obsolescence of technological platforms presents unique challenges for digital preservation. Libraries, museums and other cultural heritage organizations have been slow to respond to these challenges, and there is still a profound lack of preservation of these important objects outside fan communities. A hugely significant part of contemporary culture, caught between a lack of strategic preservation and substantial technical challenges, is extremely vulnerable and risks being lost for future generations.
This lecture presents a state of play in international game preservation and the challenges facing us as game scholars, preservationists, developers and players. How do we ensure we capture this fragile history, overcome the issues of copyright, user-generated content, obsolescence of preservation platforms, hardware interfaces and the impossibility of capturing player experience?

Läs mer på HEX webbplats.

Remix med Anette

Remix

Forskningsfrågor

Lyssnar

Diskussioner

Labb

”The remix is the very nature of the digital” William Gibson, 2005. […från Anettes twitter strax efteråt]

Anette Markham tog avstamp i sin egen kaotiska tillvaro för att beskriva idén med remix-etnografi. En introduktion till hur remix finns tillgängligt i olika former ledde över till en diskussion om hur man kan utnyttja det i forskningsprocessen. I den efterföljande labben testades idén genom applicering på en nyhetshändelse. Det laborativa momentet i seminarieserien ”Digital culture and games” är helt klart en viktig ingrediens. Direkt är det möjligt att omsätta det man hört i en mer praktisk tillämpning och det är kul!