Digitala Kulturer hos Social Media Club Skåne

Social Media Club Skåne är en ideell nätverksgrupp som träffas en gång i månaden i Malmö för att diskutera sociala medier.  De träffas den sista fredagen i månaden mellan kl. 11.30 – 12.30. på Minc i Malmö i lokalen som heter Innovation Labs.

Idén är att de som sysslar med sociala medier på något sätt kan träffa likasinnade och byta  erfarenheter och tankar om sociala medier med varandra. Därför är det klart att vi som jobbar med digitala kulturer också är med.

Varje gång börjar de med en gästföreläsare och den här veckan är det Mareike Glöss som är verksam både vid universiteten i Lund och i Trondheim och medverkar bl.a. i planeringen av kandidatprogrammet digitala kulturer. Hon är kulturanalytiker och etnolog som forskar om digitala medier och teknologi och hur de påverkar kultur och samhällsliv. På fredag kommer hon att prata om sin forskning om Digital Natives – ungdomar och deras förhållningssätt till sociala medier.

Läs mer om Mareike på hennes blogg: digitaleverydaylife.com

Läs mer om Social Media Club Skåne: http://www.smcskane.se/

Det finns även ett evenemang på Facebook.

Annonser

Media Evolution – The conference

slakthuset i MalmöI förra veckan var vi på ”The conference” som organiserades av  ”Media Evolution” i Malmö. Vi lyssnade på ett stort antal spännande föredrag och diskussioner om nya medier och framtidsutveckling i den digitala världen.

Med över 600 deltagare är Media Evolutions ”The conference” en av de viktigaste konferenser för alla som jobbar i den nya mediabranschen. Deltagarna kom inte bara från Sverige och Norden utan från hela världen. Dit måste man komma om man vill vara up-to-date.

Det är också en viktig konferens för oss som jobbar med det nya kandidatprogrammet i digitala kulturer. På konferensen lärde vi oss inte bara om utvecklingen i branschen, utan vi träffade också människor som är intressanta för vår forskning, och som är intresserade av vad som händer i den akademiska världen.

Det visade sig att många pratar om kulturella aspekter av den digitala världen, och det blev verkligen tydligt att humanister – och särskilt kulturvetare – kommer att spela en viktig roll i framtida utvecklingen av media och teknologi.