Kulturanatomen lyste (Fotograf: Åsa Lundgren)

spelverkstaden

Spelverkstaden (Fotograf: Åsa Lundgren)

I lördags kväll sprakade det om institutionen för kulturvetenskapers byggnad. Det var kulturnatten i Lund och på institutionen kunde man bland annat lyssna på science slam i kulturcafét där det också serverades utsökta kakor, det pysslades och visades fotoutställning och bjöds på föreläsningar av forskare från institutionen.

Digitala kulturer fick också komma till uttryck genom att det samtidigt visades en digital bildprojektion på fasaden och det gick att engagera sig i spelverkstaden i källaren som annars används i undervisningen och för forskningsprojekt av olika slag.

Annonser

Remix med Anette

Remix

Forskningsfrågor

Lyssnar

Diskussioner

Labb

”The remix is the very nature of the digital” William Gibson, 2005. […från Anettes twitter strax efteråt]

Anette Markham tog avstamp i sin egen kaotiska tillvaro för att beskriva idén med remix-etnografi. En introduktion till hur remix finns tillgängligt i olika former ledde över till en diskussion om hur man kan utnyttja det i forskningsprocessen. I den efterföljande labben testades idén genom applicering på en nyhetshändelse. Det laborativa momentet i seminarieserien ”Digital culture and games” är helt klart en viktig ingrediens. Direkt är det möjligt att omsätta det man hört i en mer praktisk tillämpning och det är kul!